Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

               http://gimwygnanow.szkolnastrona.pl/


GIMNAZJUM W  WYGNANOWIE

Wygnanów 57, 26-300 Opoczno
______________________________________

tel./fax: 44 755-18-25
e-mail: spwygnanow@opoczno.edu.pl

gimnazjumwygnanow@opoczno.edu.pl
______________________________________________

Numer REGON 592186032;   Numer NIP 7681665430
______________________________________________

  Województwo ŁÓDZKIE;     Powiat OPOCZYŃSKI
 
  Gmina/Dzielnica lub Delegatura
  OPOCZNO - OBSZAR WIEJSKI WYGNANÓW 57

  Poczta   26-300 OPOCZNO

odpowiada: Marzena Stolarczyk

wytworzył: Marzena Stolarczyk

wprowadził: administrator

data: 20-09-2017

data: 20-09-2017

data: 20-09-2017Rejestr zmian strony